Yokota Air Base  2022 6/10~6/16 

Yokota  Air Base SEPTEMBER 2~14

Yokota  Air Base    NOVEMBER     11~24